Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

I Brønshøj Judo Club Mandag 29. Februar 2016 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
 4. Kassereren forelægger budget for året.
 5. Behandling af indkommende forslag.
 6. Valg af Formand (ulige år).
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 8. Valg af Suppleant.
 9. Valg af Revisor.
 10. Valg af Revisorsuppleant.
 11. Uddelegering af arbejdsopgaver.
 12. Eventuelt.

Genvalg til diverse poster  kan finde sted
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Ifølge klubbens love er berettigede deltagere til generalforsamlingen – alle aktive judo udøvende medlemmer, som ikke er i kontingent restance. Forældre til medlemmer kan deltage, men har ikke stemmeret.

Tilmelding senest 3 dage før generalforsamling. Afleveres i klubben.

Sådan skal du spise før og efter træning

Hvordan skal man sammensætte sin kost, så man får mest ud af træningen?

Det kommer an på, hvad du træner, lyder det fra flere danske forskere, som Videnskab.dk har talt med.

Kulhydrater til udholdenheden. Proteiner til musklerne. Fedt til hormoner. Her får du danske forskeres bedste råd til at sammensætte en god træningskost før og efter træning.
Læs mere:
http://videnskab.dk/krop-sundhed/sadan-skal-du-spise-og-efter-traening

Referat fra Ordinær generalforsamling

Ordinær Generalforsamling 19. februar 2015

Referat iflg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Lars Christoffersen blev valgt som dirigent. Det blev konstateret at GF var lovligt indkaldt.
 1. Formanden aflægger beretning.
  -Trænerstaben er udvidet med Thomas, Pablo, Baard og Melanie. Vi har desværre sagt farvel til Beck og Synøve. Niels og Johan er på rejse i udlandet og er savnet på børneholdene. Tak til Kim, Frederik, Maria, Andreas, Ussing og Kofoed for det forsatte trænerarbejde. Træningsudvalget er mere aktivt end nogensinde i BJCs historie.

-På det sportslige område har klubben haft et særligt fint år:

 • Herreholdet opnåede Bronze ved DM og Guld ved ØKM.
 • Div. Holdet klarer sig rigtig godt.
 • Klubbens børn og unge tog 4 medaljer ved DMU-A, 3 sølv og 1 af Guld.
 • BJC tildelt pokal for flest deltagere ved CPH Cup.
 • Ved individuelt DM, blev det til 3 Guld, 1 Sølv og 2 Bronze.
 • Guld ved Matsumae Cup.

-Medlemstallet ligger nogenlunde stabilt, og er nu ca. 240 medlemmer (20 flere end sidste år).
-BJCs elektroniske medlemssystem virker nu teknisk. Dette vedbliver at være et indsatspunkt for bestyrelsen i 2015.
-Samarbejdet med Judo Copenhagen forsætter med PI og Mitani. AJS er trådt ud, men deltager stadig i Onsdagstræningerne.
-PR kampange i værksat. Indtil videre 7 nye medlemmer, vi håber på flere. Tak til Poul for arbejdet med brochuren.
-Bestyrelsen skal arbejde på at inddrage forældregruppen i klubarbejde, med hjælp af Judo Danmarks konsulent.

 1. Kassereren forlægger det reviderede regnskab.
  Årets resultat er Kr. 40.793,86. Balancen er Kr. 51.590,10
 1. Kassereren forlægger budget for året.
  Bestyrelsens forslag for 2015 budget blev omdelt. Budgettet for 2015 blev taget til efterretning.
 1. Behandling af indkommende forslag.
  Bestyrelsen stiller forslag om ændring af klubbens vedtægter §4 (Udmeldelse):
  Udmeldelse skal ske senest 14 dage før en måneds udgang i marts, juni, september eller december, og er at regne fra udgangen af pågældende måned.
  Udmeldelsen skal være skriftligt til klubbens formand eller kasserer eller via mail på den på hjemmesiden angivne mailadresse.
  Udmeldelse er først gyldig når eventuelt økonomisk mellemværende med klubben er udlignet og skriftligt godkendt af klubbens formand eller kasserer. Der gives ikke refusion af indbetalt kontingent.
  Forslaget blev godkendt.
 2. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
  Formand Michael Agertoft.
  Bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt for 2 år. Torben Lund (Kasserer), Mads Feilberg og Nils Reymann
  Suppleanter for 1 år Michael Bohn, Maria Johansen og Lars Christoffersen blev valgt.
  Revisor for 1 år. Bjarke Rosenborg Winther ønsker ikke genvalg. Thomas Hansen valgt
  Revisor suppleant, Kim Park blev valgtBestyrelsen 2015 består desuden af følgende som ikke var på valg:
  Tomas Ussing, Thomas Randsøe, Poul Siersbæk og Søren Madsen
 3.  Uddelegering af arbejdsopgaver
  Kommunikationsudvalg : Thomas R, Poul, Michael B.
  Træningsudvalg: Søren, Johan og Tomas U, Maria, Kim.
  Sponsorudvalg: Michael A, Mads.
  Facilitetsudvalg: Nils, Mads, Frederik.
  Forældrestøttegruppe: Kim.
  Oprydning af Gier: Alle.
  Rengøring: Mads og Frederik i udvalg.
  Julefest: Torben og Maria.
  Webmaster: Michael B.
  Bogholder: Frederik.
 4. Eventuelt:
  -Udarbejd vejledning til indmeldelse i klubben. Reception
  -Kortlæg træneruddannelser hos BJC trænerne.
  – Træningsudvalget har planlagt judo lejrtur til Ramløse i sidste weekend i maj.