Referat af Ordinær Generalforsamling 29.02 2016

Ordinær Generalforsamling 2016

Følgende var tilstede:
Michael Agertoft, Torben Lund, Thomas Randsøe, Nils Reymann, Lars Christoffersen, Frederik Agertoft, Maria Johansen, Mads Feilberg, Thomas Hansen, Poul Siersbæk, Emilie Sook, Michael Bohn.

Referat iflg. dagsorden:
Valg af dirigent.
Lars Christoffersen blev valgt som dirigent. Det blev konstateret at GF var lovligt indkaldt.

1. Formanden aflægger beretning.

-Det har været et begivenhedsrigt år siden sidste GF. På grund af uoverensstemmelser i AJS, har landtræner Miguel Lopez samt en hel del elite kæmpere flyttet til BJC. Det har sat sit spor på både den daglige aktivitet i klubben, og på de sportslige resultater. Integrationen af de nye medlemmer, er efter Formandens mening forløbet til alles tilfredshed.

-Trænerstaben er udvidet til at omfatte 18 trænere: Conrad, Emilie, Anja, Frederik, Kim, Cecilie, Miguel, Iburg, Andreas, Thor, Sune (Team CPH), Maria, Niels, Anders, Pablo, Melanie, Kofod og Ussing. Alle skal have tak for deres indsats, som er helt afgørende for klubbens eksistens og udvikling. Det store antal trænere kræver dog en øget koordinering, hvorfor Træningsudvalget er vigtigere end nogensinde.

-På det sportslige område har klubben igen haft et strålende år:

 • Herreholdet opnåede Bronze ved DM og sølv ved ØKM.
 • Klubbens børn og unge tog 7 guld medaljer ved DMU-A.
 • BJC igen i år tildelt pokal for flest deltagere ved CPH Cup.
 • Ved individuelt DM, blev det til 4 Guld og 4 Bronze.
 • Resultatet ved NM på Island blev 1 Guld, 2 sølv og 3 Bronze.
 • BJC tildelt Idrætsprisen af Brønshøj-Husum Forenede Sportsklubber.

  -Medlemstallet er faldet lidt, og er nu ca. 205 medlemmer.
  -Samarbejdet med Judo Copenhagen forsætter med PI og Mitani. Team Copenhagen støtter med kr 100.000.

  2. Kassereren forlægger det reviderede regnskab.
  Årets resultat er Kr. -21.366,99. Balancen er Kr. 46.182,59

  3. Kassereren forlægger budget for året.

  Bestyrelsens forslag for 2016 budget blev omdelt. Budgettet for 2016 blev taget til efterretning efter en post på kr. 5.000,- til træningslejr for børn blev tilføjet.

  4. Behandling af indkommende forslag.

  Der var ikke fremsendt forslag til behandling.

  5. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

  6. Formand Michael Agertoft.
  7. Kasserer Torben Lund ønsker at trække sig efter 10 år på posten. Thomas Hansen blev valgt til bestyrelsesmedlem for et år, og vil efter næste bestyrelsesmøde påtage sig posten som ny kasserer.
  Bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt for 2 år: Tomas Ussing, Thomas Randsøe, Poul Siersbæk og Søren Madsen
  8. Suppleanter for 1 år Michael Bohn, Maria Johansen og Lars Christoffersen blev genvalgt.
  9. Revisor for 1 år. Nils Reymann blev valgt*)
  10. Revisor suppleant, Torben Lund blev valgt

  Bestyrelsen 2015 består desuden af følgende som ikke var på valg:
  Formand Michael Agertoft, Mads Feilberg og Nils Reymann
  Tomas Ussing, Thomas Randsøe, Poul Siersbæk og Søren Madsen

  *) Efter mødet blev revisorposten skiftet fra Nils Reymann til Morten Svebølle, for at få en revisor som er uafhængig af bestyrelsen.

  11. Uddelegering af arbejdsopgaver

  Kommunikationsudvalg : Thomas R, Poul, Michael B.
  Træningsudvalg: Tomas U, Maria.
  Sponsorudvalg: Michael A, Mads, Thomas H.
  Facilitetsudvalg: Nils, Mads, Frederik.
  Forældrestøttegruppe: Kim.
  Oprydning af Gier: Alle.
  Rengøring: Mads.
  Julefest: Maria og Mads.
  Webmaster: Michael B.
  Bogholder: Frederik.

  Eventuelt.

  Der arbejdes med at oprette Mobile Pay for betaling af diverse (stævnegebyr, gradueringsgebyr, små salg) til klubbens konto.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

I Brønshøj Judo Club Mandag 29. Februar 2016 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
 4. Kassereren forelægger budget for året.
 5. Behandling af indkommende forslag.
 6. Valg af Formand (ulige år).
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 8. Valg af Suppleant.
 9. Valg af Revisor.
 10. Valg af Revisorsuppleant.
 11. Uddelegering af arbejdsopgaver.
 12. Eventuelt.

Genvalg til diverse poster  kan finde sted
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Ifølge klubbens love er berettigede deltagere til generalforsamlingen – alle aktive judo udøvende medlemmer, som ikke er i kontingent restance. Forældre til medlemmer kan deltage, men har ikke stemmeret.

Tilmelding senest 3 dage før generalforsamling. Afleveres i klubben.