Graduering, bælter & pensum

Judo udøvere under 12 år følger gradueringsreglerne for børnegrader, som markeres med farvede snipper for enden af et hvidt bælte. Når judo udøveren fylder 12 år skal de følge ungdomsgraderne, som markeres på bæltet med en smal stribe på langs af hele bæltet. Når judo udøveren fylder 15 år, skal de følge seniorgraderne som markeres med helfarvede bælter.

Graduering udvalget under Judo Danmark fastlægger alle bæltegrader og pensum. Link til gældende pensum på Judo Danmarks hjemmesider er at finde efter denne tekst. http://www.judo.dk/pensum 

 
     
      Snipper 8.kyu -1.kyu. Børn. 6-12 år. Pensum børn

      Striber 6.kyu – 1.Kyu. Ungdom. 12-15 år. Pensum ungdom

      Bælter. 5.kyu-1. dan. Voksne. Fra 15 år. Pensum Senior

 

 
 
 
Efterhånden som udøveren bliver ældre går de fra børnegrad til ungdomsgrad og igen seniorgrad. Grad ændringer indføres i licensen når alderstrin skiftes. Godkendt eksaminator indfører de nye grader.
Skift af grad og betydningen for gradueringen er beskrevet herunder:
Overgang fra børnegrader til ungdomsgrader. 
  • 5. kyu børnegrad til 5.kye ungdomsgrad.
  • 4. kyu børnegrad til 4.kye ungdomsgrad.
  • 3. kyu børnegrad til 4.kye ungdomsgrad.
  • 2. kyu børnegrad til 4.kye ungdomsgrad
  • 1. kyu børnegrad til 3.kye ungdomsgrad
Overgang fra ungdomsgrader til seniorgrader.
  • 5. kyu ungdomsgrad til 5.kye seniorgrad.
  • 4. kyu ungdomsgrad til 4.kye seniorgrad
  • 3. kyu ungdomsgrad til 4.kye seniorgrad
  • 2. kyu ungdomsgrad til 3.kye seniorgrad
  • 1. kyu ungdomsgrad til 2.kye seniorgrad
BJC retningslinjer for graduering
 
Graduering i Brønshøj Judo Club finder sted 2 gange om året. Umiddelbart før jul og sommerferien. Indstilling til graduering sker i samarbejde mellem cheftræneren og den daglige træner. Trænerne indstiller de udøverer til graduering, som har stor sandsynlighed for at bestå.
Normalt gradueres den enkelte udøver kun én gang årligt. Der kan dispenseres fra dette, hvis der er tale om ekstraordinært talent, eller ved meget intensiv træningsindsats. Ved overgang fra børnegrad til undgomsgrad og fra ungdomsgrad til seniorgrad gælder de almindelige reningslinjer fra DJU (Dansk Judo og Ju-jitsu Union).
Der er ingen automatik i gradueringen, denne finder sted på baggrund af erhvervet
kendskab til pensum. Der er ingen garanti for at den enkelte judoka kan gradueres én
gang årligt. Teoretisk og praktisk kendskab til pensum opnås gennem træning, deltag
derfor i de skemalagte judohold.
Judo pensum følger DJU´s gradueringsreglement. Forefindes på DJU´s hjemmeside.

Graduering til dan grader foretages halvårligt ved national graduering. Ved dan graduering forevises en Kata – som er en række indøvede basis tekniker. Især Nage-no-kata findes gengivet i mange YouTube film på internettet. Derudover gennemgås basis judoviden under eksamination.