Kontingent

  
Gruppe per kvartal (Kr.) Årlig (Kr.)  Indmeldelsesgebyr (Kr.)
Senior 650 2600  40 
Børn 450 1800  40 
Motorik/mini judo 225  900  40 
Studerende 450  1800 40 
Fitness  650 2600   40
Forældre fitness  175 700  40 
  
Licens til DJU kontingent
Judo licens til Dansk Judo og Ju-jutsu Union (DJU) er obligatorisk for børn og unge. Brønshøj
Judo Club vedtagne regler for klubmedlemmer kan ses her. DJU licensregler i BJC
 
Betaling af kontingent og licens
 
Kontingent og licens opkræves for hvert kvartal via PBS d. 01 i måneden (første bankdag). Opkrævning foretages i januar, april, juli og oktober. Oprettelse som bruger foretages på hjemmesiden. Derefter kan hold og licens tilmelding af foretages under ”TILMELDING”, hvor Dankort oplysninger indtastes.
 
Manglende betaling af kontingent
 
Ved manglende betaling af kontingent følges klubbens vedtægter. Der udsendes påmindelse om betaling efter følgende procedure.
· Rykker 1 udsendes, hvis betaling ikke er sket efter én måned. Med ny betalingsfrist på 10 dage.
· Rykker 2 udsendes, hvis betalingsfristen overskrides for rykker 1. Med ny betalingsfrist på 10 dage.
· Rykker 3 følger endnu engang en påmindelse om klubbens vedtægter og mulige konsekvenser. Efter betalingsfristens udløb tager bestyrelsen en beslutning om konsekvensen af den manglende betaling ud fra klubbens vedtægter.
 
Noter
 
· Alle rykkere er pålagt et gebyr på 15 kr. som tillægges hver ny opkrævning.
· Med rykker 2 følger en påmindelse om klubbens vedtægter og mulige konsekvenser.
· Med rykker 3 følger endnu en påmindelse om klubbens vedtægter og mulige konsekvenser. Efter betalingsfristens udløb tager bestyrelsen en beslutning om konsekvensen af den manglende betaling ud fra klubbens vedtægter.
 
Udmeldelse

Refererende til §4 i klubbens vedtægter. Udmeldelse skal ske senest 14 dage før en måneds udgang i marts, juni, september eller december, og er at regne fra udgangen af pågældende måned. Udmeldelsen skal være skriftligt til klubbens formand eller kasserer eller via mail til den på hjemmesiden angivne mailadresse. bjcjudo@bjcjudo.dk. Udmeldelse er først gyldig når eventuelt økonomisk mellemværende med klubben er udlignet og skriftligt godkendt af klubbens formand eller kasserer. Der gives ikke refusion af indbetalt kontingent.

Klubbens bankkonto

”Må ikke bruges til kontingent- eller licens betaling.
Dette foretages under tilmelding på hjemmesiden.”
Bankkonto: 2138 0392291040

Girokonto: 8124019