Graduering, bælter & pensum

Judo udøvere under 15 år følger gradueringsreglerne for børnegrader, som markeres på bæltet med en smal stribe på langs af hele bæltet. Hvert børnebælte er inddelt i 3 delgradueringer som vises med fra 1 til 3 røde snipper, som er påsyet børnebæltet. Klubbens gradueringsberettigede bestemmer omfang af pensum for rødsnip delgraduering. 

Når judo udøveren fylder 15 år, skal halvbæltet konverteres og følge seniorgraderne, som markeres med helfarvede bælter.

Graduering udvalget under Judo Danmark fastlægger alle bæltegrader og pensum.

     
     

      Striber 6.kyu – 1.Kyu. Børn/ungdom. 6-15 år. Børne/ungdomspensum marts 2019

      Bælter. 5.kyu-1. dan. Voksne. Fra 15 år. Seniorpensum dec 2019

      Procedure for udførelse af korrekt start og slut ved graduering. Hilseprocedure ved graduering  

 

 
Når judokaen fylder 15 år går de fra børne/ungdomsgrad til seniorgrad. Grad ændringer indføres i licensen når alderstrin skiftes. Godkendt eksaminator indfører de nye grader.
Skift af grad og betydningen for gradueringen er beskrevet herunder:
Overgang fra ungdomsgrader til seniorgrader.
  • 5. kyu ungdomsgrad til 5.kyu seniorgrad.
  • 4. kyu ungdomsgrad til 4.kyu seniorgrad
  • 3. kyu ungdomsgrad til 4.kyu seniorgrad
  • 2. kyu ungdomsgrad til 3.kyu seniorgrad og kan gradueres til 2. kyu senior.
  • 1. kyu ungdomsgrad til 2.kyu seniorgrad

BJC retningslinjer for graduering
 
Graduering i Brønshøj Judo Club finder sted 2 gange om året. Umiddelbart før jul og sommerferien. Indstilling til graduering sker i samarbejde mellem cheftræneren og den daglige træner. Trænerne indstiller de udøverer til graduering, som har stor sandsynlighed for at bestå.
Normalt gradueres den enkelte udøver kun én gang årligt. Snipgraduering med røde snipper foretager typisk halvårligt. Der kan dispenseres fra dette, hvis der er tale om ekstraordinært talent, eller ved meget intensiv træningsindsats. Ved overgang fra børne/ungdomsgrad til seniorgrad gælder de almindelige reningslinjer fra DJU (Dansk Judo og Ju-jitsu Union).
Der er ingen automatik i gradueringen, denne finder sted på baggrund af erhvervet
kendskab til pensum. Der er ingen garanti for at den enkelte judoka kan gradueres én
gang årligt. Teoretisk og praktisk kendskab til pensum opnås gennem træning, deltag
derfor i de skemalagte judohold.
Judo pensum følger DJU´s gradueringsreglement. Forefindes på DJU´s hjemmeside eller her på siden.
 
Snip konvetering fra børne og ungdomsgrader efter 2012 pensum til 2019 pensum foretages iht. vedhæftede retnings linjer: Snip konventering 2012 til 2019 
 
Gradueringspensum for røde snipper iht. BJC's retningslinjer: Rødsnip pensum 2019
 
Ændringsforslag til pensum 2018: Ændringsforslag til pensum årsmøde 2018
 

Graduering til dan grader foretages halvårligt ved national graduering. Ved dan graduering forevises en Kata – som er en række indøvede basis tekniker. Især Nage-no-kata findes gengivet i mange YouTube film på internettet. Derudover gennemgås basis judoviden under eksamination.