Graduering, bælter & pensum

  

Judo udøvere under 15 år følger gradueringsreglerne for børnegrader, som markeres på bæltet med en smal stribe på langs af hele bæltet. Hvert børnebælte er inddelt i 3 delgradueringer som vises med fra 1 til 3 røde "snipper", som er påsyet børnebæltet. Klubbens gradueringsberettigede bestemmer omfang af pensum for rødsnip delgraduering. 

Når judo udøveren fylder 15 år, skal halvbæltet konverteres og følge seniorgraderne, som markeres med helfarvede bælter.

Gradueringsudvalget under Judo Danmark fastlægger alle bæltegrader og pensum.

     

     Børnebælter 5.kyu – 2.Kyu. Børn/ungdom. 6-14 år. BJC-pensum (dette er BJC's implementering af snip-gradueringen)

     Børnebælter 2.kyu – 5.Kyu. Børn/ungdom. 6-14 år. Ungdom2024.pdf

     Bælter. 5.kyu-1. dan. Voksne. Fra 15 år. Senior2024.pdf 

     Procedure for udførelse af korrekt start og slut ved graduering. Hilseprocedure ved graduering  

  

Når judokaen fylder 15 år går de fra børne/ungdomsgrad til seniorgrad. Grad ændringer indføres i licensen når alderstrin skiftes. Godkendt eksaminator indfører de nye grader. Skift af grad og betydningen for gradueringen er beskrevet herunder:
Overgang fra ungdomsgrader til seniorgrader.
  • 5. kyu ungdomsgrad til 5.kyu seniorgrad.
  • 4. kyu ungdomsgrad til 4.kyu seniorgrad
  • 3. kyu ungdomsgrad til 4.kyu seniorgrad
  • 2. kyu ungdomsgrad til 3.kyu seniorgrad og kan gradueres til 2. kyu senior.
  • 1. kyu ungdomsgrad til 2.kyu seniorgrad

BJC retningslinjer for graduering
 
Graduering i Brønshøj Judo Club finder sted 2 gange om året. Umiddelbart før jul og sommerferien. Indstilling til graduering sker i samarbejde mellem cheftræneren og den daglige træner. Trænerne indstiller de udøverer til graduering, som har stor sandsynlighed for at bestå.
Normalt gradueres den enkelte udøver kun én gang årligt; snip-graduering med røde snipper foretages dog typisk halvårligt. Ved overgang fra børne/ungdomsgrad til seniorgrad gælder de almindelige reningslinjer fra DJU (Dansk Judo og Ju-jitsu Union).
Der er ingen automatik i gradueringen, denne finder sted på baggrund af erhvervet kendskab til pensum. Der er ingen garanti for at den enkelte judoka kan gradueres én gang årligt. Teoretisk og praktisk kendskab til pensum opnås gennem træning, deltag
derfor i de skemalagte judohold.

Judo pensum følger DJU´s gradueringsreglement. Forefindes på DJU´s hjemmeside eller her på siden.

Graduering til dan grader foretages halvårligt ved national graduering. Ved dan graduering forevises en Kata – som er en række indøvede basis tekniker. Især Nage-no-kata findes gengivet i mange YouTube film på internettet. Derudover gennemgås basis judoviden under eksamination.