Kontingent

Vedtaget på generalforsamling 28.02.2019
 
Gruppe per kvartal (Kr.) Årlig (Kr.)  Indmeldelsesgebyr (Kr.)
Senior 725 2900 50
Børn 525 2100 50
Motorik/mini judo 300 1200  50
Studerende 525 2100 50
Fitness  725 2900 50
Forældre fitness  250 1000 50
  
Licens til DJU kontingent
Judo licens til Dansk Judo og Ju-jutsu Union (DJU) er obligatorisk for børn, unge og aktive voksne. Brønshøj
Judo Club vedtagne regler for klubmedlemmer kan ses her. DJU licensregler i BJC 2022
 
Betaling af kontingent og licens
 
Kontingent opkræves for hvert kvartal via Nets Easy d. 01 i måneden (første bankdag). Opkrævning foretages i januar, april, juli og oktober. Licens til DJU opkræves via Nets Easy årligt hver d. 01. august (første bankdag). Oprettelse som bruger foretages på hjemmesiden. Derefter kan hold og licens tilmelding af foretages under ”KØB MEDLEMSKAB”, hvor oplysninger for brugeres betalingskortet skal indtastes.
 
Manglende betaling af kontingent
 
Referende til §3 i klubbens vedtægter. Det er medlemmets ansvar at have tilmeldt et gældende valid betalingskort. Ved manglende betaling af kontingent følges klubbens vedtægter. Der udsendes som minimum automatisk påmindelse om manglende betaling, på grund af ikke tilmeldt gældende betalingskort, ved hver kontingenttrækning.

Det er kun formanden eller kassereren, der kan træffe beslutning omfang af konsekvensen af den manglende betaling, ud fra klubbens vedtægter.

Udmeldelse

Refererende til §4 i klubbens vedtægter. Udmeldelse skal ske senest 14 dage før en måneds udgang i marts, juni, september eller december, og er at regne fra udgangen af pågældende måned. Udmeldelsen skal være skriftligt til klubbens formand eller kasserer eller via mail til den på hjemmesiden angivne mailadresse. bjcjudo@bjcjudo.dk. Udmeldelse er først gyldig når eventuelt økonomisk mellemværende med klubben er udlignet og skriftligt godkendt af klubbens formand eller kasserer. Der gives ikke refusion af indbetalt kontingent.

Klubbens bankkonto

”Må ikke bruges til kontingent- eller licens betaling.
Dette foretages under tilmelding på hjemmesiden.”
Bankkonto: 2138 0392291040