Hvad er judo

Hvad er judo? Du er formentlig lidt klogere når du har læst denne side, men hvis du virkelig gerne vil forstå hvad judo er, må du selv gå til judo.

Judo teaser gennem ”This is Judo” – IJF (International Judo Federation), der viser klip fra international topjudo.

 

Brønshøj Judo Club giver dig mulighed for at træne Judo på flere niveauer… kom ind og hils på os.

Judo omfatter kastetekniker og kontroltekniker for såvel stående som liggende kamp. Judoens princip er at eftergivenhed besejrer styrke. Det vil sige at man bruger modstanderens egen fremdrift til at bringe modstanderen ud af balance og kaste denne. Alle, uanset køn eller alder kan lære Judo. En perfekt indgang til at får trænet reaktionsevne, styrke, smidighed og balance.

Når man træner judo har man en speciel dragt på. En judo-gi. Den er lavet af meget kraftigt syet bomuld. Den består af en jakke, bukser og bælte. I judo findes overordnet 6 bæltegrader for voksne. Startende med hvid. Derefter kommer gul, orange, grøn, blå, brun og sort. For børn findes der en større grad inddeling. Bælter opnås ved prøver – kalder gradueringer.

Kodokan judo

Judo er mange ting for forskellige mennesker. Det er en sjov sport, en kunst, en disciplin, en fritids- eller social aktivitet, et fitnessprogram, et middel til selvforsvar eller kamp, en måde at leve på. Det er alle disse ting og meget mere. Judo betyder bogstavligt oversat fra japansk ”den milde vej”. Det er en moderne kampkunst som primært praktiseres som en sport.

Det attende og nittende århundrede var den æra af Tokugawa-dynastiets med uafbrudt fred. Samuraierne havde ingen krige at bekæmpe. En rig tradition for sværdduellering udviklede sig. Men kampsport generelt var på tilbagetog og mange af samuraierne blev administratorer. Som samuraiernes era og prestige ebbede ud, begyndte de store kampskoler i de større byer at lukke. Mange tidligere Samuraier stod over for økonomisk ruin og blev nød til at bruge deres færdigheder i konkurrencer for penge. I dette brutale miljø indtrådte den lette og sygelige figur af en velfungerende skoledreng . Hans navn var Jigoro Kano. Kano blev som barn drillet, dette sikkert pga. hans gode evner som studerende. På opfordring fra en tidligere samurai, som var en regelmæssig gæst i Kano´s forældres hjem, startede han med at dyrke datidens jujutsu.

Judo blev skabt af Jigoro Kano(1860-1938).                           

Kombinationen af Kano´s kampkunsttalent og formelle universitets uddannelse gjorde ham i stand til at udvikle et system ud fra de kampkunstformer han lærte. Kano integrerede hvad han anså for at være det bedste af forskellige kamptekniker til en moderne kampsport - Judo. Et kraftfuldt system af nye tekniker og trænings metoder. Kano fjernede de farlige kamptekniker og udviklende en vestlig inspireret sport. Kano var præsident for Japans nationale sportsforbund, og medlem af IOC fra 1909 og til sin død i 1938. Han var stærkt medvirkende til, at judo blev den første asiatiske kampsport på det olympiske program ved OL i Tokyo i 1940. Dette blev dog ikke til noget, da Tokyo fik frataget legene pga. Japans krig mod Kina. Da Japan skulle være vært for OL i 1964, måtte Japan vælge en sportsgren, der skulle deltage og dermed fik judo sin debut. Judo har fra OL 1972 i München været fast sportsgren på det olympiske program som sportsdisciplin. I forhold til antal udøvere på verdensplan er Judo en af de største sportsarter. Lande som Frankrig, Brasilien, Sydkorea, Cuba, flere tidligere Sovjet lande og selvfølgelig Japan er store Judo nationer som tager mange medaljer. Judo er integreret i flere landes skolesystem. Fx Japan og Frankrig pga. judoen gode egenskaber for bl.a. bevægelse, respekt og livssyn.
 
Læs videre om judoens historie i artikel skrevet af Martin Kirkhammer (Judo Danmark):  Fra dengang til nu
Link til IJF (International Judo Federation) som fortæller endnu mere omfattende om judoen historie: IJF judo history 
 
Hvad kan judo være for dig

Præcis som i mange andre sportsgrene har judo et sæt af regler, hvilket sikre fair konkurrence ved turneringer og mesterskaber, samt maksimalt sikkerhed for den enkelte. Der er separate vægtklasser for henholdsvis kvinder og drenge, drenge og piger, hvilken sikker fair konkurrence. For dem der ønsker at afprøve deres færdigheder, giver judo mulighede for konkurrence på alle niveauer, fra klubstævner til nationale turneringer, og ikke mindst De Olympiske Lege for de allerbedste.

Judo er kendt for sine spektakulære kastetekniker, men judo er også gulvkamp med specielle greb såsom fastlåsnings- og kontroltekniker herunder armlåse og stranguleringsteknikker (der lægges stor vægt på sikkerhed i denne forbindelse). Judo udøves på særlig måtte under træning og kamp for optimalt velvære og sikkerhed.

Gennem længere tids judo træning opnås fysisk styrke, super form og smidighed. Noget som også er med til at styrke den enkelte judo udøvers mentale velbefindende, Judo giver dig personlig styrke, velvære og mentalt overskud. Samt et netværk af gode kammerater og bekendte, som alle deler den samme interesse.

Judo udøveren udvikler selvdisciplin, selvrespekt og ikke mindst respekt for andre gennem træning. Gennem judo træningen opnår udøveren god kropslig koordination, fysisk og mental styrke, smidighed, samt gode værktøjer til opnåelse af selvtillid, koncentration og lederegenskaber.

Judo udvikler dig på et rent fysisk plan, gennem træning opnår du optimal kropskontrol, balance, fantastiske reflekser og refleksive handlinger. Der opnås et skarpt sind, samt reaktionsevne, der harmonerer i et fint samspil med den stærke fysik.

Judo giver den enkelte et effektivt selvforsvars system, hvis behovet opstår. De fleste kampsportsgrene er resultatet af et forsøg på at producere spændingen. Disse systemer er ligesom judo udviklet med basis hentet fra militære kampsystemer. Derefter ændret til en måde for - virtuel kamp. Grundpillen i alle kampsportarter er ved deres definition designet til krig - til at forårsage invaliderende skader eller død - og derfor er nogle kampsystemer så farlige, at deres udøvere enten skal udstyres med beskyttelses udstyr eller undgå fuld kontakt - det vil sige, at f.eks. slag skal udgås. Dette gælder ikke i judo. Da alt farligt som fx slag og spark er fjernet fra judoen. Mange andre kampsports systemer, er således urealistiske. I nogle former for kamp er der slet ingen kontakt. Denne form for kampsport kan for en judo udøver beskrives som - "organiseret fortvivlelse". Fortvivlelsen opstår ved at at alt foretages "halvt". Dette ud fra at udøverne på forhånd aftaler - angreb og forsvar. Selvforsvar trænes ikke målrettet i judo. Derimod trænes der målrettet til at opnå udøvelse af en realistisk angrebs kampsport. Som i sidste ende er mere realistisk i forhold til opbygning af selvtillid og udøvelse af tekniker.

Judo er en enestående sport der kan praktiseres af alle aldersgrupper og begge køn, uafhængig af den enkeltes fysik, bagrund og uddannelse. Der arrangeres veteran judo turneringer fra 30 år og opefter. Inddelt i 5 års spring. Det øverste alderstrin er kaldt M11/F11 for judo kæmpere som er plus 80 år. Judo er en aktivitet, der appellerer til folk fra alle samfundslag. Det kan praktiseres for få penge i klubregi året rundt. I klubben arrangeres også sociale events, der styrker sammenholdet, kammeratskabet, udvikler klublivet og de gode oplevelser til glæde for medlemmerne.

Judo rang system

Der blev skabt et rangsystem inden for Judo, et system der er genkendeligt fra mange andre kampsportsarter. Systemet anderkender en persons grad af viden, evner og lederskab. Der er forskellige grader for juniorer (under 17 år og seniorer). Judo graden og dermed placeringen i ranglisten, identificeres ved en række af farvede bælter for hver grad, dog er det sorte bælte alene inddelt i ti grader (1. dan-10 dan). En elev opnår en bedre placering på ranglisten ved en graduering, og ved regelmæssig graduering opfordres eleverne til at avancere og derved opnå mere inden for judo.

Principper og mål for judo

Judo underviser i princippet i fleksibilitet i udøvelse af judo tekniker. Judo udnytter effektivt balance, løfteteknik, bevægelse – krops fysikkens love. Dette udmønter sig i kast og andre tillærte færdigheder. Dygtighed, teknik og timing betyder mere end anvendelse af råstyrke. Hvilket er en væsentlig ingrediens for at opnå succes i judo. Eksempelvis lærer man at vige i judo, frem for at bruge magt, for at overvinde en stærk modstander.
 
Judo for blinde
 
Judo er den eneste kampsport, som har deltagere til de paralympiske lege. Se trailer fra Jordan Mouton's træning til de paraymiske lege i 2012.
Den øgede fysiske kontakt, smidighed og gode form vil øge nærværet mellem udøverne. Derfor kan judo for blinde og svagtseende, dyrkes sammen med seende. Man træner og kæmper ud fra samme principper og regler. Blinde kan derfor indgå på eksisterende hold.